Έμπρακτη συμπαράσταση του Σωματείου της Β΄ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών στους πωλητές του, που δραστηριοποιούνται στα βιομηχανικά είδη