Αναστέλλεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών του Σαββάτου – Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 13 Φεβρουαρίου