Ανθοφόρησαν οι προσπάθειες της ΠΟΣΠΛΑ για το άνοιγμα των λουλουδιών στις λαϊκές αγορές – Δημοσιεύτηκε η νέα ΚΥΑ