ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΕΦΚΑ)

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι οι ασφαλιστικες εισφορές του Ιανουαρίου (ΕΦΚΑ) έχουν βγει και έχουν προθεσμία πληρωμής έως την Παρασκευή 20-3-2020.