ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι ύστερα από την απόφαση του

Υπ. Ανάπτηξης και βάση της ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ.οικ 47421/2020

(ΦΕΚ 3099/Β/26-7-2020, άρθρο 2) για το διάστημα από

27-7-2020 έως 4-8-2020 η χρήση μάσκας (μη ιατρικής) είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλους τους πωλητές στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών.