Η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών και πάλι στο πλευρό της Ελληνικής Κοινωνίας 756