Η Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. επιλέγει το δρόμο της ευθύνης και συνεχίζει τα δωρεάν rapid test στις λαϊκές αγορές.