Μας αφορά όλους! Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο - Έως τις 20 Μαρτίου 2020 η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Ιανουαρίου 80