Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.: Νέα Εποχή για τις λαϊκές αγορές σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών