Στην πιο δύσκολη χρονιά οι λαϊκές αγορές επιστρέφουν και κοινωνικό μέρισμα!