ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗ ΑΔΕΙΏΝ

×

Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vitalaikiathinon/html/includes/menu.inc).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η κατάθεση των δικαιολογητικών για την ανανέωση αδείας είναι μέχρι τις 15-1-2019. Μετά από μεγάλο αγώνα της Ομοσπονδίας δεν απαιτείται πλέον για την ανανέωση της αδείας φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 
• Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι: «α) δεν ασκώ άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκώ, το εισόδημα που αποκτώ δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 ήτοι δεν έχω εισοδήματα από τη χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων, που αναγράφονται στην άδειά μου, που να υπερβαίνουν το 15% του ετησίου τζίρου μου ούτε εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, που να υπερβαίνουν το 40% του ποσού του κατωφλίου της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ. ΣΤΑΤ. Τεκμαρτά εισοδήματα ή εισοδήματα από μισθώματα και αντιμισθίες από θέσεις αιρετών δεν λαμβάνονται υπόψη για την υπέρβαση του ανωτέρου ορίου και β) δεν λαμβάνω σύνταξη γήρατος από οποιονδήποτε φορέα.»
• Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών(3) ετών.
• Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές της από το σύστημα TAXIS.
• Έντυπα Ε1 και Ε3 των τριών τελευταίων ετών, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν κατά το όριο του άρθρου 21.
• Κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας, εν ισχύ σύμφωνα με την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β’ 1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι «δεν έχω οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους στο φορέα λειτουργίας».
• Παράβολο όπως προβλέπεται στην Υπουργική απόφαση 12679/2018( ΦΕΚ353Β/7-2-018) το ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ κατατίθεται υπέρ της Περιφέρειας Αττικής στον κάτωθι λογαριασμό της τράπεζας Alpha Bank IBAN GR20 0140 8020 8020 0200 1001 473.

   Επίσης σας γνωρίζουμε ότι όσοι Συνάδελφοι, προαιρετικά επιθυμούν να καταθέσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα έχουν σαν όφελος 30 μόρια επί πλέον στην χορήγηση και βελτίωση θέσεων. 

Όσοι Συνάδελφοι επιθυμούν να καταθέσουν τον φάκελο τους στο Σωματείο με ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ μπορούν να τα προσκομίσουν εγκαίρως καθημερινά (ΔΕ-ΠΑ) 8:30π.μ. έως 15:00 μ.μ. και ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ από τις 18:00 μ.μ. έως 21:00μ.μ.. 
Όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα δικαιολογητικά ή έχουν εκκρεμότητες  να απευθυνθούν στην Δ/νση Λαϊκών Αγορών.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΜΟΥΛΙΑΤΟΣ 
 Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ