“Λαϊκών Βήμα”: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δίπλα στους ανθρώπους των λαϊκών αγορών