Ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
σας ενημερώνουμε ότι τα ειδοποιητήρια πληρωμής(δικαίωμα) των επαγγελματιών του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 θα αναρτηθούν με καθυστέρηση 2 έως 3 ημερών. Η προθεσμία πληρωμής θα παραταθεί αντιστοίχως για 2-3 ημέρες.