Ειδήσεις

ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισες, συνάδελφοι.
Επαγγελματίες και παραγωγοί.

Μετά από καταιγισμό διαμαρτυριών δημάρχων, αντιδημάρχων, εργαζομένων καθαριότητας και κατοίκων των εκάστοτε δήμων που λειτουργούν οι λαϊκές αγορές μας, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι εάν δεν τηρηθεί ο κανονισμός λειτουργίας των λαϊκών αγορών (καθαριότητα, ωράριο, συμπεριφορά), τα σωματεία θα προβούν σε καταγγελίες με δική τους υπόδειξη στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας.